apple, kamera. iphone, udskfitelig bagstykke

Apple vil have udskiftelige kamerabagstykker

En patentansøgning er indgivet fra Apple. Denne ansøgning drejer sig om kameraerne på smartphones, og hvordan disse skal kunne skiftes, afhængig af motivet.

Apple har ansøgt om et nyt patent på en række forskellige konstruktioner, som alle har det tilfælles, at de kan give kameraet i iPhone (eller nogen anden mobil enhed) forskellige egenskaber ved at kunne udbytte kameradelene.

I første omgang handler det om at placere forskellige typer optikker eller filtre foran telefonens kamerasensor. Det kan muliggøres ved at man kan udskifte telefonens bagstykke og udbytte det med et andet.

Det lader altså til, at Apple forestiller sig, at brugerne vil have forskellige bagstykker med sig og bytte ud alt efter hvilket motiv, man vil fotografere. Det er altså ikke nok eksempelvis at have flere optikker og filtre i et bagstykke.

Som sædvanlig med denne type patentansøgninger, så er det på ingen måde sikkert at producenten ansøger om patentet med hensyn på at bruge teknologien i kommende produkter. Det kan ligeledes være for at sikre patentrettigheder, der kan gøre det mere besværligt for andre aktører.

Vi mener dog, at det ville være et noget uventet træk fra Apples side, hvis man vil lade brugerne udskifte dele af deres produkter for at kunne tage forskellige slags billeder. Det passer ganske enkelt ikke til Apples stil.

Nyhedsbrevstilmelding

Nyeste kommentarer